Press "Enter" to skip to content

Oltási hajlandóság vizsgálata a HPV-fertőzéssel és megelőzésével kapcsolatos szülői ismeretek összefüggésében

Farkas-Szivós Klára1
Ifjúsági védőnő

Masa Andrea2
Mesteroktató,
ORCID azonosító:
0000-0002-6745-917X

Dr. Tobak Orsolya2
Főiskolai docens
ORCID azonosító:
0000-0003-4802-2236

Kapcsolattartó szerző:
Farkas-Szivós Klára
szivos.klara@gmail.com

Oltási hajlandóság vizsgálata a HPV-fertőzéssel és megelőzésével kapcsolatos szülői ismeretek összefüggésében

Examination of attitude towards vaccination in the context of parental knowledge about HPV infection and prevention

1 Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága
2 Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

A B S Z T R A K T
Célok: Kutatásunk alapvető célja, hogy megvizsgáljuk a szülők HPV-fertőzéssel és megelőzésével kapcsolatos ismereteit, az ismeretszerzés forrását és a HPV elleni védőoltással kapcsolatos attitűdjüket.
Módszerek: A felmérést 6-7-8-9. osztályos szülők körében végeztük, kvantitatív módszer segítségével. Az általunk szerkesztett online kérdőívet 2022. november – 2023. február között 197 fő töltötte ki. Az adatokat az IBM SPSS Statistics 29.0.1. és a Jamovi 2.4.8. statisztikai programmal, khí-négyzet, Mann Whitney U próba, valamint Spearman korreláció módszer segítségével elemeztük.
Eredmények: A válaszadó szülők 99,5%-a hallott már a HPV elleni védőoltásról, azonban csak 44,7%-a hisz teljes mértékben annak hatékonyságában. A HPV-fertőzéssel és megelőzésével kapcsolatos ismeret szignifikáns összefüggésben áll az oltási hajlandósággal (p=0,020), az oltási attitűddel (p<0,001) és a fertőzés megelőzésére irányuló óvszerhasználattal (p=0,001), azonban az információszerzés forrására vonatkozóan nem mutatható ki kapcsolat.
Következtetések: Kutatásunk végére megállapítást nyert, hogy a megfelelő ismeretek bővítésével növelhető a HPV-vakcinával történő átoltottság aránya. Ehhez nélkülözhetetlen a tanulók és a szülők felé irányuló célzott egészségfejlesztés és a hatékony egészségkommunikáció.

Kulcsszavak: HPV, fertőzés, védőoltás, ismeret, hajlandóság

A B S T R A C T
Objectives: The fundamental aim of our research is to examine parents’ knowledge about HPV infection and its prevention, the source of information, the source of obtaining knowledge, and their attitude toward HPV vaccination.
Methods: We conducted the survey with quantitative method among the parents of children of grade six, seven, eight and nine. The questionnaire we had edited was responded by 197 people between November 2022 and February 2023. We analysed the results with IBM SPSS Statistics 29.0.1 and Jamovi 2.4.8. statistical software. Pearson’s chi-squared test, Mann Whitney U test and Spearman correlation was calculated.
Results: 99.5% of the responding parents had heard about the HPV vaccination, however, only 44.7% of them believe in its efficiency. There is a significant correlation between the knowledge about HPV infection and its prevention and hesitancy (p=0.020), the attitude toward the vaccination (p<0.001), and the use of condoms to prevent infection (p=0.001), however, no correlation can be found relating to the source of obtaining knowledge.
Conclusion: We found that the proportion of vaccination may be increased with the extension of the adequate knowledge for which specific

Keywords: HPV, infection, vaccination, knowledge, hesitancy

Megszakítás