Press "Enter" to skip to content

A HPV alapú méhnyakszűrés költség-hasznosság elemzése

Csákvári Tímea1,2
tanársegéd

Kovács Sándor3
tudományos segédmunkatárs

Erdősi Dalma3
tudományos segédmunkatárs

Pónusz-Kovács Dalma1,2
tudományos segédmunkatárs

Dr. Elmer Diána1,2
adjunktus

Dr. Vajda Réka1
adjunktus

Dr. Kivés Zsuzsanna1
adjunktus

Prof. Dr. Boncz Imre1,2
egyetemi tanár, intézetigazgató

Kapcsolattartó szerző:
Csákvári Tímea
Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg,
Landorhegyi u. 33.
E-mail: timea.csakvari@etk.pte.hu
Telefon: 06-92/323-020

A HPV alapú méhnyakszűrés költség-hasznosság elemzése

Cost-utility analysis of the HPV based cervical cancer screening

1. Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet, Pécs Pécsi Tudományegyetem Humán Reprodukciós
2. Nemzeti Laboratórium, Pécs Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Egészségügyi Technológiaértékelési és
3. Farmakoökonómiai Kutatóközpont, Pécs

A B S Z T R A K T
A vizsgálat célja: Elemzésünk célja volt költség-hasznosság elemzés keretén belül összehasonlítani a jelenleg alkalmazott (Pap teszt) és az újonnan bevezetésre kerülő méhnyakrák szűrési módszertant (LBC/HPV).
Anyag és módszer: A bevezetésre kerülő új méhnyakrák szűrési program költség-hatékonyságát egy prevalencia alapú Markov modell segítségével határoztuk meg. A bemeneti paramétereket nemzetközi tanulmányok, valamint a Központi Statisztikai Hivatal adataiból nyertük. A modellben alkalmazott bemeneti paraméterek bizonytalanságának modellre gyakorolt hatását érzékenység vizsgálat segítségével ellenőriztük.
Eredmények: Az LBC/HPV kombinált szűrési módszertan 20 éves időtávon 87,72 milliárd forint többletköltség mellett 13 758 többlet QALY előállítását eredményezi, inkrementális költséghatékonysági rátája (ICER) 6 376 054 forint/QALY. Az új módszert alkalmazva 20 év alatt 1.806 elkerült halálozásra számíthatunk, ami évente átlagosan 90 megmentett életet jelent.
Következtetések: Az új szűrési módszertan költséghatékony alternatívát jelent a jelenleg alkalmazott Pap teszt alapú szűréssel szemben. A jövőben javasoljuk egészség-gazdaságtani elemzésünk eredményeinek összevetését más egészség-gazdaságtani modellek eredményeivel.

Kulcsszavak: méhnyakrák, szűrés, HPV, költség, QALY

A B S T R A C T

Objectives: We aimed to conduct a cost-utility analysis to compare the current (Pap test) and the new (LBC/HPV) cervical cancer screening methods.
Methods: A prevalence-based Markov model was generated to assess the efficiency of the new screening program. The input parameters were obtained from the scientific literature and data from the Hungarian Central Statistical Office. The impact of the input parameters’ uncertainty on the model was checked with a sensitivity test.
Results: Over 20 years, the LBC/HPV method will generate 13,758 additional QALYs at an incremental cost of 87.72 billion HUF, with an incremental cost-effectiveness ratio (ICER) of 6,376,054 HUF per QALY. It expected to result in 1,806 deaths averted over 20 years (90 lives saved per year on average).
Conclusions: The new screening methodology is cost-effective. We propose to compare our results with the results of other international health economic

Keywords: cervical cancer, screening, HPV, cost, QALY

Megszakítás