Press "Enter" to skip to content

A szülészeti események és a szoptatás összefüggései

Hulman Anita
dietetikus, PhD hallgató1
ORCID: 0009-0007-2579-4459

Tisza Boglárka
dietetikus, PhD hallgató1
ORCID: 0000-0002-8011-722X

Dr. Karácsony Ilona PhD
egyetemi adjunktus2
ORCID: 0000-0003-3336-9376

Dr. Pakai Annamára PhD, habil.
egyetemi docens, tanszékvezető, képzési igazgató1
ORCID: 0000-0002-2849-1310

Kapcsolattartó:
Hulman Anita
9900 Körmend, Mező utca 29.
E-mail: hulmananita@gmail.com

A szülészeti események és a szoptatás összefüggései

Relationships between obstetric events and breastfeeding

1 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Egészségtudományi Doktori Iskola
2 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Egészségtudományi Alapozó, Szülésznő és Védőnői Intézet

A B S Z T R A K T
Kutatásunk céljaként felmértük a különböző szülészeti események, beavatkozások és a szoptatás összefüggéseit. A kvantitatív, keresztmetszeti vizsgálatunk 2021.03-2021.07 között, anonim zajlott. A nem véletlenszerű mintavétel során a célcsoportba azok az anyák kerültek, akiknek a kérdőív kitöltésének időpontjában, legalább egy élve született, saját gondozásban nevelt gyermekük volt. Kizárási kritérium volt a nem biológiai anyaság, az első gyermekkel várandósság, valamint a kérdőív kötelező elemeinek kihagyása, továbbá, az anya vagy a gyermek olyan betegségéről való beszámoló, amely miatt a szoptatás nem lehetséges. A kritériumoknak 2172 fő felelt meg. A szintetikus oxitocin szülés indításra történő alkalmazása növelheti a császármetszés előfordulását (p<0,001), és hátrányosan befolyásolhatja a szülőszobai szoptatást (p=0,004). Az epidurális érzéstelenítésben részesített anyák újszülöttjeinél szignifikánsan magasabb arányban történt tápszeres kiegészítés (p<0,001). A természetes úton szült anyák jelentősen nagyobb arányban táplálták anyatejjel gyermeküket féléves korig, mint a császármetszéssel szült anyák (p=0,001). A szintetikus oxitocinnal történő szülésindítás és az epidurális érzéstelenítés alkalmazása növelhetik a további beavatkozások előfordulását és negatívan befolyásolhatják a szoptatást.

Kulcsszavak: szintetikus oxitocin, epidurális érzéstelenítés, császármetszés, szoptatás

A B S T R A C T
The aim of our research was to assess the correlations between various obstetric events, interventions and breastfeeding. Our quantitative, cross-sectional survey took place anonymously between 2021.03.-2021.07. During the non-random sampling, we included mothers who, at the time of filling out the questionnaire, had at least one live-born child raised in their own care. Exclusion criteria were non-biological motherhood, pregnancy with the first child, as well as omission of mandatory elements of the questionnaire, as well as the reporting of an illness of the mother or the child that makes breastfeeding impossible. 2172 people met the criteria. The use of synthetic oxytocin for induction of labor may increase the incidence of caesarean section (p<0.001) and adversely affect breastfeeding in the delivery room (p=0.004). A significantly higher rate of formula supplementation occurred in newborns of mothers who received epidural anesthesia (p<0.001). Mothers who gave birth vaginally fed their children with breast milk up to six months of age in a significantly higher proportion than mothers who gave birth by caesarean section (p=0.001). Induction of labor with synthetic oxytocin and the use of epidural anesthesia may increase the incidence of further interventions and negatively affect breastfeeding.

Keywords: synthetic oxytocin, epidural anesthesia, caesarean section, breastfeeding

Megszakítás