Press "Enter" to skip to content

Koffeintartalmú italok fogyasztási szokásainak felmérése kis- és fiatalkorú gyermekek körében

Opláznik Krisztina1
Iskolai védőnő

Dojcsákné Kiss-Tóth Éva2
Tudományos segédmunkatárs
ORCID azonosító:
0000-0003-1688-6814

Kapcsolattartó szerző:
Opláznik Krisztina
kazinczyvedono@gmail.com
Telefon: +3630 465 8871

Koffeintartalmú italok fogyasztási szokásainak felmérése kis- és fiatalkorú gyermekek körében

Survey of caffeinated beverage consumption habits among young children and adolescents

1 Miskolci Egészségfejlesztési Intézet
2 Miskolci Egyetem, Egészségtudományi Kar, Klinikai Módszertani Intézet

A B S Z T R A K T
Bevezetés: Hazánkban folyamatosan növekvő trend jellemzi a fiatalkorúak magas koffein tartalmú energiaital fogyasztását. A kontrollálatlan használat miatt egyre gyakoribbá váló egészségügyi következmények felvetik a prevenciós lépések megtételének szükségét.
Célkitűzés: A vizsgálat célja a 10-18 éves korosztály energiaital – fogyasztási szokásainak, fogyasztói magatartás jellemzőinek és a fogyasztás mögött húzódó motiváló tényezőknek a feltárása volt.
Módszerek: A vizsgálat során az anonim és önkéntes módon résztvevő általános- és középiskolás diákok egy 37 kérdést tartalmazó, saját szerkesztésű online kérdőívet töltöttek ki 2023 tavaszán. Az adatfelvételt követően 344 felső tagozatos általános iskolás és 263 középiskolás diák válaszait összehasonlító statisztikai módszerekkel értékeltük ki.
Eredmények: Megállapítottuk, hogy a tanulók többnyire tisztában vannak az általuk fogyasztott italok koffein tartalmával, valamint több mint 90 %-uk hallott már az energiaitalok káros hatásairól, veszélyeiről és következményeiről. Az ismereteiket elsősorban a szülőktől, a televízióból és az internetről szerzik. A kipróbálását követően az életkorral növekszik azok aránya, akik továbbra is fogyasztják ezt az italt. Az energiaital vásárlás legfőbb szempontja a termék íze, a márkája és az ára. A fogyasztás motivációi a szer iránti sóvárgás, a társasági események és a fáradtság leküzdése. A serkentő hatású termék fogyasztása során tapasztalt rosszullétek esetében minden korcsoportban a gastrointestinalis, valamint a szív- és érrendszeri tünetek domináltak.
Következtetések: A fiatalkorúak energiaital-fogyasztási attitűdjének ismeretével lehetőség nyílik azoknak a kitörési pontoknak a meghatározásra, amelyekkel a védőnői munka során kiemelten fontos foglalkozni, ezáltal hozzájárulhatunk az egészséges fogyasztási magatartás kialakításához és az egészségügyi következmények minimalizálásához a fiatalok körében.

Kulcsszavak: fiatalkorúak, koffein, energiaital-fogyasztás, egészségfejlesztés

A B S T R A C T
Introduction: In Hungary, there is a growing trend of underage consumption of energy drinks with high caffeine content. The increasing health consequences of uncontrolled use raise the need for preventive action.
Objective: The aim of this study was to explore the energy drink consumption habits, consumption behaviour and motivational factors behind the consumption among 10-18 year olds.
Methods: The study involved anonymous and voluntary participation of primary and secondary school students who completed a 37-question self-administered online questionnaire in spring 2023. Following data collection, the responses of 344 upper primary school students and 263 secondary school students were evaluated using comparative statistical methods.
Results: Our results show that students are mostly aware of the caffeine content of the drinks they consume, and more than 90% of them have heard about the harmful effects, dangers and consequences of energy drinks. Their knowledge comes mainly from parents, television and the internet. Once they have tried it, the proportion who continue to drink increases with age. The main criteria for buying energy drinks are taste, brand and price. The motivation for consumption is the craving for the drink, social events and overcoming fatigue. In all age groups, gastrointestinal and cardiovascular symptoms predominated for feeling sick during stimulant consumption.
Conclusions: Knowledge of energy drink consumption attitudes among adolescents provides an opportunity to identify the outbreak points that are of particular importance to address in the work of health visitor, thereby contributing to the development of more rational consumption behaviour and minimising health consequences among juveniles.

Keywords: juveniles, caffeine, energy drink consumption, health promotion

Megszakítás