Press "Enter" to skip to content

Vegetáriánus szülők gyermekeinek táplálkozásával kapcsolatos kutatás magyar és nemzetközi viszonylatokban

Hodász Hanga1
dietetikus hallgató
ORCID: 0009-0008-2631-5437

Dr. Molnár Szilvia PhD1
adjunktus
ORCID: 0000-0003-0977-6932

Bartos Krisztina1
tanársegéd

Csajbókné Dr. Csobod Éva1
tanszékvezető, főiskolai tanár
ORCID: 0000-0001-8991-6119

Kapcsolattartó szerző:
Hodász Hanga Erzsébet
1088 Budapest, Vas utca 17.

Vegetáriánus szülők gyermekeinek táplálkozásával kapcsolatos kutatás magyar és nemzetközi viszonylatokban

Research on the nutrition of vegetarian parents’ children in Hungarian and international contexts

1 Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék

A B S Z T R A K T
A vegetáriánus táplálkozás térnyerése növekvő tendenciát mutat minden korosztályban. A növényi alapú táplálkozás számos előnyt hordoz magában felnőttkorban, a gyermekkorban megkezdett növényi alapú táplálkozással kapcsolatos kutatások eredményei azonban nem egységesek. A kutatás célja a vegetáriánus szülők gyermekeinek táplálkozással összefüggő magatartásának felmérése, az esetleges magyar és nemzetközi különbségek megfigyelése.
Az adatok gyűjtése anonim módon 2022. május és június hónapokban online önkitöltős kérdőívek segítségével történt, összesen 211 vegetáriánus szülő bevonásával, 151 magyar és 60 nemzetközi résztvevővel. A válaszadók közül olyan vegetáriánus szülőket választottunk be, akiknek gyermeke 6 hónaposnál idősebb, de még nem töltötte be a 18. életévét, miközben kizártuk azokat, akik nem rendelkeztek gyermekkel vagy nem tartottak vegetáriánus étrendet. A kérdőív válaszait Microsoft Excelben dolgoztuk fel, az elemzést pedig az R 4.1.3. verziójával végeztük. Az összefüggéseket kategóriaváltozók között kereszttábla-elemzésekkel vizsgáltuk, és a szignifikanciát khi-négyzet próbával ellenőriztük, az eredményeket szignifikánsnak tekintettük, ha p értéke kisebb volt, mint 0,05.
A kutatás során azt találtuk, hogy Magyarországon a vizsgálatban résztvevő vegetáriánus szülők 61,59%-a, míg nemzetközi szinten a résztvevő vegetáriánus szülők 80%-a kínálja gyermekét vegetáriánus étrenddel. Magyarországon a vegetáriánus gyerekek szüleinek 54,8%-a mondja el gyermekorvosának, hogy gyermeke növényi étrendet kap, míg nemzetközi szinten ez az arány 66,7%. Magyarországon a vegetáriánus gyermekek 76,34%-a részesül B12-vitamin kiegészítésében, míg a nemzetközi csoportban a gyermekek csupán 60,4%-a kap pótlást.
Az eredmények rávilágítanak a gyakorlatias és hiteles információforrások létrehozásának szükségességére, az oktatás és közétkeztetés fejlesztésére, valamint a dietetikusok és háziorvosok aktív bevonásának fontosságára a vegetáriánus gyermekek táplálkozási szokásainak kiegyensúlyozásában.

Kulcsszavak: vegetáriánus, növényi alapú táplálkozás, vegetáriánus gyermek, gyermekorvos, B12-vitamin ellátottság

A B S T R A C T
The rise of vegetarianism reflects a growing trend across all age groups. While vegetarian nutrition offers numerous benefits in adulthood, research on plant-based nutrition starting from childhood yields inconsistent results. The aim of this study is to assess the nutritional behaviors of children of vegetarian parents and to observe potential differences between Hungarian and international participants.
Data were anonymously collected during May and June 2022 through online self-filled questionnaires, involving a total of 211 vegetarian parents, comprising 151 Hungarian and 60 international participants. Among the respondents, we selected vegetarian parents with children aged over 6 months but under 18 years, excluding those without children or not adhering to a vegetarian diet. Questionnaire responses were processed in Microsoft Excel, and analysis was conducted using R 4.1.3. Correlations between categorical variables were examined through cross-tabulation analyses, and significance was assessed using the chisquare test.
During the study, it was found that 61.59% of vegetarian parents in Hungary and 80% of international vegetarian parents provide their children with a vegetarian diet. In Hungary, 54.8% of parents of vegetarian children inform their pediatrician about their child’s plant-based diet, compared to 66.7% internationally. Moreover, 76.34% of vegetarian children in Hungary benefit from vitamin B12 supplementation, while only 60.4% of children in the international group receive such supplementation.
These findings underscore the necessity for developing practical and reliable information sources, enhancing education and public catering services, and emphasizing the active participation of dieticians and general practitioners in maintaining the nutritional well-being of vegetarian children.

Keywords: vegetarian, plant-based diet, vegetarian children, paediatrician, vitamin B12 supply

Megszakítás