Press "Enter" to skip to content

Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés a méhnyak citológiai vizsgálatokban. Nemzetközi gyakorlat, hazai törekvések, célok

Dr. Kovács Ilona1
Citopatológus szakorvos
klinikai főorvos

Dr. Pogány Péter2
Citopatológus szakorvos
klinikai főorvos

Kapcsolattartó szerző
Dr. Kovács Ilona
4031 Debrecen Bartók B utca 2-26 DE KK
Kenézy Campus Patológia
email: dr.kovacs.ilona@med.unideb.hu
Telefon: 06 20 344 1594r

Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés a méhnyak citológiai vizsgálatokban. Nemzetközi gyakorlat, hazai törekvések, célok

Quality assurance, quality control in cervical cytological examinations. International practice, hungarian aspirations and goals.

1 DE KK Pathologia Kenézy Campus telephely
2 MedServ Kft

A B S Z T R A K T
A szerzők áttekintik a citológiai vizsgálatok szervezett méhnyakszűrésben való szerepét, hazai és nemzetközi vonatkozásában egyaránt. A citológia évtizedeken át tartó vezető szerepe mára már egyre több országban kezd háttérbe szorulni. Ennek legfőbb oka a vizsgálómódszer viszonylag alacsony szenzitivitása. A HPV-tesztek térhódítása nem meglepő, mivel egy rendkívül érzékeny módszerről van szó. Ugyanakkor a HPV-tesztek specificitása alacsonyabb a citológiához képest, ezért a primer HPV-alapú szűrés bevezetése esetén a megfelelő triage módszer továbbra is
a citológia marad. A szűrési stratégiában bekövetkező változások az egészségügyi rendszer részéről is változtatásokat követelnek. A szervezett lakossági szűrésben csak akkreditált laboratóriumok vehetnek majd részt. Az akkreditáció eléréséhez az egyes laboroknak meg kell felelniük a szakmai minimum feltételeknek és megfelelő minőségbiztosítással, illetve minőség-ellenőrzéssel kell rendelkezniük. Mindezek kidolgozása és mihamarabb történő bevezetése a szervezett
szűrésben részt vevő szakmák és az egészségpolitika közös feladata.

Kulcsszavak: minőségbiztosítás, minőség-ellenőrzés, citológia, méhnyakszűrés

A B S T R A C T
The authors review the role of cytology in organized cervical cancer screening in Hungary and worldwide. After having been in the forefront for decades cytology seems to be taking a back seat in many countries lately, mainly due to its’ relatively low sensitivity. The rise of HPV testing is unsurprising, since this method is highly sensitive. At the same time the specificity of HPV testing is inferior compared to cytology, thus if primary HPV-based screening were to be introduced cytology is expected to remain the adequate triage method. The shift in screening strategy requires major changes in the health care system as well. Only accredited laboratories will be allegeable to take part in organized screening. Laboratories will have to meet professional minimum standards and have adequate quality assurance and quality control measures installed. Development and implementation of these will require the joint effort of all professions involved in the screening process and health policy officials as well.

Keywords: quality assurance, quality control, cytology, cervical screening

Megszakítás