Press "Enter" to skip to content

Élelmiszerfogyasztási gyakoriságok vizsgálata a várandóság idején

Hulman Anita1
PhD hallgató
ORCID: 0009-0007-2579-4459

Keczeli Viola1
PhD hallgató
ORCID: 0000-0001-7044-0106

Prof. Dr. Varga Katalin PhD2
egyetemi tanár, MTA doktora,
tanszékvezető

ORCID: 0000-0003-0141-6596

Dr. Pakai Annamária PhD habil3
egyetemi docens, képzési igazgató
ORCID: 0000-0002-2849-1310

Kapcsolattartó szerző:
Hulman Anita
9900 Körmend, Mező utca 29.
hulmananita@gmail.com
Telefon: +36-30/287 0631

Élelmiszerfogyasztási gyakoriságok vizsgálata a várandóság idején

Examination of food consumption frequency during pregnancy

1 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola
2 ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Affektív Pszichológia Tanszék
3 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Sürgősségi, Egészségpedagógiai és Ápolástudományi Intézet

A B S Z T R A K T
A vizsgálat célja volt felmérni a magyar gravidák élelmiszerfogyasztási gyakoriságát és táplálkozási szokásait. A kvantitatív, keresztmetszeti kutatásunk 2020. január és 2020. május között történt. Nem véletlenszerű mintavételt alkalmaztunk, melynek során a célcsoportba azok kerültek be, akik a kitöltés idején várandósok voltak vagy legalább egy biológiai gyermekük volt (n=1423). Az online, önkitöltős kérdőíven keresztül, anonim módon történt felmérés alapján a gravidák többsége a hazai OKOSTÁNYÉR®-ajánlásnak megfelelően naponta több alkalommal fogyasztott zöldségféléket. Tejet és tejtermékeket a válaszadók közel 40%-a naponta egyszer fogyasztott. A kitöltők hetente több alkalommal is beillesztették a tojást az étrendjükbe. Húsok tekintetében magasabbnak bizonyult a szárnyas húsok, mint a vöröshúsok fogyasztási gyakorisága. A belsőségeket és halakat a legtöbben havonta legfeljebb 3 alkalommal fogyasztottak. Teljes értékű gabonát a kitöltők kevesebb, mint egynegyede fogyasztott naponta legalább 1 alkalommal. Az OKOSTÁNYÉR®-ajánlással összevetve, a legtöbb élelmiszer kategória esetén mindösszesen minden 3. vagy 4. gravida élelmiszerfogyasztási gyakorisága tekinthető megfelelőnek.

Kulcsszavak: Várandósság, táplálkozás, OKOSTÁNYÉR®, ajánlás

A B S T R A C T
The aim of the study was to assess the frequency of food consumption and eating habits of Hungarian pregnant women. Our quantitative, cross-sectional research took place between January 2020 and May 2020. Non-random sampling was used, during which the target group included those who were pregnant or had at least one biological child at the time of filling out (n=1423). Based on the survey conducted anonymously through an online, self-filled questionnaire, the majority of pregnant women consumed vegetables several times a day in accordance with the Hungarian OKOSTÁNYÉR® (smart plate) recommendation. Almost 40% of the respondents consumed milk and milk products once a day. The participants included eggs in their diet several times a week. In terms of meat, the frequency of consumption of poultry meat was higher than that of red meat. Most people ate offal and fish no more than 3 times a month. Less than a quarter of respondents consumed whole grains at least once a day. Compared to the OKOSTÁNYÉR® recommendation, for most food categories, the food consumption frequency of every 3rd or 4th gravida can be considered adequate.

Keywords: Pregnancy, nutrition, SMART PLATE, recommendation

Megszakítás