Press "Enter" to skip to content

A méhnyakszűrés hazai és nemzetközi gyakorlata 

Dr. Vajda Réka PhD
egyetemi adjunktus1

Pónusz-Kovács Dalma tudományos segédmunkatárs1,3

Elmer Diána
tanársegéd1,3

Kajos Luca Fanni
Ph.D hallgató1,3

Csákvári Tímea
tanársegéd1,3

Dr. Kívés Zsuzsanna PhD
egyetemi adjunktus1

Prof. Dr. Boncz Imre
egyetemi tanár, intézetigazgató1,3

Kapcsolattartó szerző:
Dr. Vajda Réka PhD 7621 Pécs, Vörösmarty utca 3. Email: reka.vajda@etk.pte.hu Telefon: +36 72 / 501 500/38080 

A méhnyakszűrés hazai és nemzetközi gyakorlata

International Experiences of Cervical Cancer Screening 

1. Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet, Pécs
2. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs
3. Pécsi Tudományegyetem Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium, Pécs 

A B S Z T R A K T
A méhnyak rosszindulatú daganata jelentős közegészségügyi probléma. A halálozás mértéke és a méhnyakszűrés jellemzői között szoros összefüggés mutatkozik. A halálozások csökkentésére a korai felismerés és kezelés időbeni megkezdése a leghatékonyabb módszer. A másodlagos megelőzést tekintve a citológia alapú szűrés évtizedek óta az alkalmazott gyakorlat sarokköve. A HPV-alapú szűrést, nagyobb érzékenységét és pontosságát, kisebb variabilitását és jobb reprodukálhatóságát igazoló bizonyítékokat követően a legújabb, nemzetközi ajánlások határozottan javasolják, mint hatékony megközelítést – a standard citológiai alapú szűréssel szemben – 30 év feletti nőknél. Az áttekintett 29 országból húszban van valamilyen módon szervezett szűrőprogram. Ennek többsége regionális, nem nemzeti alapú. További két országban a szervezett szűrés megvalósítása folyamatban van, hét országban pedig opportunista formában valósul meg. HPV-alapú szűrés jelenleg a vizsgált országok közül tizenháromban valósul meg. A betegség optimális kontrollja felé tett előrelépés számos akadályba ütközik, és még jelentős munka vár ránk 2030-ig a WHO eradikációs céljainak elérése érdekében. 

Kulcsszavak: méhnyakszűrés, szervezett és alkalomszerű szűrés, méhnyak rosszindulatú daganata 

A B S T R A C T
Objectives: The aim of this study was to determine the percentage of women in Hungary for whom Cervical cancer is a major public health problem. There is a close correlation between the rate of death and the characteristics of cervical screening. Early detection and timely initiation of treatment is the most effective way to reduce deaths. In terms of secondary prevention, cytology-based screening has been the cornerstone of practice for decades. Following evidence confirming the higher sensitivity and accuracy, lower variability and better reproducibility of HPV-based screening, the latest international recommendations strongly recommend as an effective approach – in contrast to standard cytology-based screening – in women over 30 years of age. Twenty of the 29 countries reviewed have an organized screening program in some way. Most of these are regional, not national. In another two countries, organized screening is being implemented, and in seven countries it is being implemented in an opportunistic way. HPV-based screening is currently implemented in thirteen of the examined countries. Progress towards optimal control of the disease faces many obstacles, and significant work remains to be done to achieve the WHO’s eradication goals by 2030. 

Keywords: cervical cancer screening, health visitor, Hungary

Megszakítás