Press "Enter" to skip to content

Családvédelmi Szolgálat védőnői munka a XXI. században

Havasiné Ádámszki Emília
CSVSZ védőnő
BFKH XX. Kerületi Hivatala
Népegészségügyi Osztály

Családvédelmi Szolgálatvédőnői munka a XXI. században
Két lépcsős védőnői tanácsadás várandós nők krízishelyzetében

Family Protection service- Health Visitor’s work in the XXI. century
Two-step nurse consuling in crisis situations for pregnant women

A B S Z T R A K T
Egyre fogyó társadalmunkban nagy kérdés, hogyan lehet ezt a folyamatot megállítani. A Családvédelmi Szolgálat (CSVSZ) védőnőjének munkáján keresztül kívánom bemutatni, hogyan lehet az ellátó rendszer összehangolásával és a CSVSZ lehetőségeinek maximális kihasználásával a lakosság egészségtudatosságát növelni. Ezzel segítve a tudatos szexualitás elérését a lakosság körében, valamint fiatal felnőtteket a felelős családtervezésben és a tudatos gyermekvállalásban. A kívánt gyermekek nagy része nem születik meg. A munkám során alkalmazott módszereket, mint jó gyakorlatot kívánom bemutatni, hogyan lehet egy nem kívánt várandóságból a vágyott gyermekek megszületésének esélyét növelni.

A B S T R A C T
In our increasingly depleted society, the big question is how to stop this process. I wish it through the work of the nurse of the Family Protection Service (CSVSZ) demonstrate how it can be done by coordinating the supply system and the possibilities of the CSVSZ to increase the population’s health awareness by making maximum use of it. With this help, the conscious achieving of sexuality among the population, as well as young adults in responsible family planning and in conscious childbearing. Most of the desired children are not born. The methods used in my work, as good practice, I would like to show how it can be done to increase the chance of having desired children from an unwanted pregnancy.

Megszakítás