Press "Enter" to skip to content

Nők elleni párkapcsolati erőszak és a védőnő prevenciós lehetőségei

Harjánné dr. Brantmüller Éva PhD1
egyetemi adjunktus

Horváth Cintia2
Védőnő

Karamánné dr. Pakai Annamária PhD, habil3
egyetemi docens
tanszékvezető, képzési igazgató

Kapcsolattartó szerző:
Harjánné dr. Brantmüller Éva
Levelezési cím: 7400 Kaposvár,
Kecelhegyi út 31.
Email: evabrantmuller@gmail.com
Telefon: 06 30 220 2323

Nők elleni párkapcsolati erőszak és a védőnő prevenciós lehetőségei


Domestic violence against women and the preventive possibilities of health visitors
 

1 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Kaposvári Képzési Központ
2 Báta Község Önkormányzata
3 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Szombathelyi Képzési Központ Védőnői és Prevenciós Tanszék, tanszékvezető
Szombathelyi Képzési Központ képzési igazgató, ORCID azonosító: 0000-0002-2849-1310
4Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Szombathelyi Képzési Központ, ORCID azonosító: 0000-0003-3336-9376

A B S Z T R A K T
A vizsgálat célja: A nők elleni párkapcsolati erőszak a testi, lelki egészséget veszélyeztető globális probléma. A kutatás célja felmérni a nők bántalmazásának gyakoriságát, rizikótényezőit, a mentális egészségre gyakorolt hatását és rámutatni a védőnők prevenciós lehetőségeire.
Anyag és módszer: Kvantitatív, keresztmetszeti kutatás, retrospektív elemeket tartalmazott. A nem véletlenszerű mintavétel kérdőívét online, anonim módon 274 nő töltötte ki. Elemzésre leíró statisztika, Khi-négyzet és Fisher’s Exact teszt készült.
Eredmények: A minta 44,5%-át érte élete során párkapcsolati abúzus. A bántalmazottak 73%-a többféle bántalmazási formát átélt. Rizikót növelte az alacsony kvalifikáció (p=0,013), az átlag alatti anyagi helyzet (p=0,012), a család történetében előforduló bántalmazás (p<0,001). Körükben a mentális betegségek (p<0,001), az öngyilkossági kísérletek (p<0,001) szignifikánsan megemelkedtek.
Következtetések: A védőnők időben történő segítségnyújtása életet menthet és megelőzheti a későbbi negatív következményeket.

Kulcsszavak: párkapcsolati eroszak, mentális betegségek, öngyilkosság, védono

A B S T R A C T
Aim of study: Domestic violence is a global problem which threatens the physical and mental health. Aim of the research is to assess the frequency, the risk factor and the impact on mental health of abuse, highlighting the preventive possibilities of health visitors.
Material and method: Quantitative, cross-sectional study, retrospective elements included. The non-randomized questionnaire was completed anonymously online by 274 women. Descriptive statistics, Chi-square, and Fisher’s Exact test were prepared for analysis.
Results: 44.5% of the sample experienced domestic abuse during their lifetime. 73% of those abused experienced multiple forms of abuse. Low qualification (p=0.013), below average financial situation (p=0.012) and abuse in family history (p<0.001) increased the risk of abuse. Among them, mental illnesses (p <0.001) and suicide attempts (p<0,001) increased significantly.
Conclusions: Health visitors timely help can save lives and prevent future negative consequences.

Keywords: domestic violence, mental illness, suicide, health visitor

Megszakítás