Press "Enter" to skip to content

Tisztelt Olvasónk! 

Tisztelettel köszöntöm a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége „AranyPajzs – a család védelmének tudománya” című tudományos folyóirata első számának megjelenése alkalmával.

A lap megalapításával és évi négy számával erősíteni kívánjuk azt a pajzsot — védőerőt — amelyet a különböző tudományterületekről érkező kutatási eredmények együttesen alkotnak a családok — mint a társadalom természetes alapközösségei — jólléte, fennmaradása és gyarapodása érdekében. A közösen kovácsolt „pajzs” hozzájárul a népesedési helyzetet, egészséget, megküzdőképességet befolyásoló tényezők és folyamatok pontosabb megismeréséhez, javításához, a családgondozás, a népegészségügy és a prevenció, a családokkal foglalkozó más szakmaterületek közötti együttműködés fejlesztéséhez, a tudományos kutatási tevékenységek ösztönzéséhez. 

A kiadványunk nyitott magyarországi, és nemzetközi szerzők orvos- és egészségtudományi, egészségtechnológiai, pszichológiai, társadalomtudományi (pl.: demográfiai, szociológiai) oldalról érkező tudományos közleményeinek közzétételére. 

A folyóirat alapításakor 107 éves Védőnői Szolgálat Magyar Örökség Díjjal kitüntetett, Hungarikumként jegyzett nemzeti érték, nemzetközi szinten elismert családgondozási rendszer.

A Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége 2019-ben azzal a céllal alakult, hogy a védőnői és vele kapcsolatban álló hivatások szakmai fejlődését, együttműködését elősegítse, a családokat érintő szolgáltatásokat fejlessze, minőségi változtatások bevezetését kezdeményezze, különös tekintettel a speciális szükségletű, illetve hátrányt szenvedő, esélyegyenlőségi szempontból veszélyeztetett vagy különleges figyelmet érdemlő gondozottakra, családokra. 

Tudományos folyóiratunk első számát, az ebben megjelent cikkeket egy különleges személy, dr. Hugonnai Vilma emlékére felajánlva indítjuk. Ő volt Magyarország első orvosnője, a nők tanulásának, társadalmi szerepvállalásának élharcosa, aki 175 éve született és 100 éve hunyt el. Munkásságának egyik alapelve az volt, hogy a család egészségének elsődleges őrzője és gyógyítója a nő (feleség, anya), aki az esetlegesen szükséges egészségügyi és orvosi segítség megkezdéséig a legtöbbet tehet. 115 éve jelent meg magyar nyelven az erről szóló, nőknek írt könyve. 

Köszönjük, hogy a Miniszterelnökség NEAE-KP-1-2022/1-000079 sz. egyedi pályázati támogatásának köszönhetően, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. forrásából az AranyPajzs folyóirat 2022-ben elkezdheti működését, és első négy lapszámunk ennek köszönhetően megjelenhet.

Fogadják szeretettel az online és nyomtatott formában ingyenesen megjelenő kiadványunkat! Érdeklődéssel várjuk közleményeiket, javaslataikat, legyen rendszeres Olvasónk! 

Várfalvi Marianna
a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége elnöke, Alapító, Kiadó 

Megszakítás