Press "Enter" to skip to content

A népegészségügyi célú méhnyakszűrésben résztvevő védőnők szakmai attitűdjének vizsgálata

Dr. Gyulai Anikó PhD
Egyetemi docens1

Dr. Takács Péter PhD
főiskolai tanár2

Dr. Sárváry Andrea PhD
főiskolai docens3

Moravcsikné dr. Kornyicki Ágta PhD
adjunktus4

Árváné Egri Csilla
osztályvezető5

Csire Tamás Béla
megyei szűrési koordinátor6

Dr. Kósa Zsigmond János PhD
főiskolai tanár4

Kapcsolattartó szerző:
Dr. Gyulai Anikó
Levelezési cím: 4551 Nyíregyháza, Szív utca 37.
Email: aniko.gyulai@uni-miskolc.hu
Telefon: 06 30 681 3936

A népegészségügyi célú méhnyakszűrésben résztvevő védőnők szakmai attitűdjének vizsgálata

Survey of the professional attitude of health visitors involved in cervical screening for public health purposes

1 Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kar Alkalmazott Egészségtudományok Intézete Preventív Egészségtudományi Intézeti Tanszék
2 Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Intézet Egészségügyi Informatika nem önálló Tanszék
3 Debreceni Egyetem, Egészségtudományi Kar Szociális és Társadalomtudományi Intézet, Pszichológiai nem önálló Tanszék
4 Debreceni Egyetem, Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Intézet, Védőnői, Módszertani és Prevenciós nem önálló Tanszék
5 Nemzeti Népegészségügyi Központ Szűrésirányítási Főosztály Szűrőprogram Irányítási Osztály
6 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

A B S Z T R A K T
A közelmúltban a védőnők nővédelmi feladatai a népegészségügyi célú méhnyakszűréssel egészültek ki. A vizsgálatunk célja, hogy a méhnyakszűrésre történő felkészítő képzésben részt vett védőnők körében feltárja a szolgáltatással kapcsolatos szakmai attitűdjét, véleményét.
Kérdőíves adatfelvétel történt a képzésben részt vett védőnők körében (n=485). A leíró statisztikai elemzéseket követően faktoranalízist végeztünk, két mintás t próba, Mann Whitney próba, lineáris és bináris regressziós modell alkalmazásával.
Vizsgáltuk az adatfelvétel idején szűrő (n=98) és a korábban szűrő (n=100) védőnők szakmai attitűdjének különbségeit, valamint a szűréssel kapcsolatos pozitív tapasztalatokat meghatározó tényezőket. Lineáris regressziós modell alkalmazásával vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a motivációs (külső és belső) faktorok (mindkettő: p<0,01) és a szűrésben résztvevő szereplők, mint támogató faktor (p=0,006) pozitívan befolyásolják a védőnők szűréssel kapcsolatos tapasztalatait, míg a szűrési tevékenység alacsony anyagi és erkölcsi megbecsültsége szignifikánsan (p=0,003) csökkenti azt. A védőnők részvétele a szűrésben elengedhetetlen feltétele a program sikeres végrehajtásának, melyhez szükséges az új kompetencia megbecsülésének, elismertségének a növelése.

Kulcsszavak: méhnyakszűrés, védőnő, Magyarország

A B S T R A C T
Recently, responsibilities for health visitors have been supplemented by cervical screening for public health purposes. The aim of our study is to reveal the professional attitude and opinion about the service among the health visitors who took part in the preparatory training for cervical screening.
Questionnaire surveys were conducted among the health visitors, who participated in the training (n=485). Following descriptive statistical analyzes, factor analysis was performed using a twosample t test, a Mann Whitney test, and a linear and binary regression model. We examined the differences between the professional attitudes of the health visitors currently screening (n=98) and those previously screened (n=100) at the time of data collection, as well as the factors determining the positive experiences related to screening.
Examining using a linear regression model, we found that motivational (external and internal) factors (both: p <0.01) and screening participants as supporting factors (p = 0.006) positively influence the screening experiences of health visitors, while low material and moral esteem of screening activity significantly (p = 0.003) reduces it. The participation of health visitors in screening is an essential condition for the successful implementation of the program, which requires an increase in the appreciation and recognition
of the new competence.

Keywords: cervical cancer screening, health visitor, Hungary

Megszakítás