Press "Enter" to skip to content

Hogyan segíthet az egészségügyi szakdolgozó perinatális veszteséget átélt családoknak

dr. Bornemisza Ágnes1
adjunktus
ORCID: 0000-0002-6067-4977

Kapcsolattartó szerző:
Bornemisza Ágnes
8200 Kaposvár, Szent Imre u. 14/B
E-mail: agnes.bornemisza@etk.pte.hu
Telefon: +36 30 822 9595

Hogyan segíthet az egészségügyi szakdolgozó perinatális veszteséget átélt családoknak

How health care workers can help parents with perinatal loss

1 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar,
Kaposvári Képzési Központ

A B S Z T R A K T
A nők közel egyharmada él át perinatális gyermekelvesztést. A perinatális veszteség hatásai messzire nyúlnak a gyászban érintett szülők, családok életében, hatásukat éreztetve a társadalom több szintjén is. A perinatális gyermekelvesztést átélt párok fele nem vállalkozik újabb várandósságra. A gyermek halálát követően a párkapcsolatok egy része zátonyra fut, s a szülők elválnak. A fel nem dolgozott gyász következtében nő a pszichés, illetve a pszichoszomatikus megbetegedések száma. Végül az elfojtott, eltitkolt gyász generációkon át hathat, rombolhat. (Kovácsné Török & Szeverényi, 1996) A perinatális gyász gyakran észrevétlenül, fojtottan van jelen a családok életében. A szülők és testvérek gyásza testi és mentális egészségkárosodáshoz vezethet, ez a terület mégis csak az utóbbi évtizedben került a kutatók látóterébe. (Funk et al., 2018) Az orvosi gyakorlatban akkor beszélünk perinatális halálról, amikor az újszülött élve született, azonban a szülést követő 168 órán belül meghalt, illetve amikor a 24. gesztációs hét után az 500 g vagy nagyobb súlyú, legalább 30 cm hosszúságú magzat méhen belül elhalt. (SZNSZK & OGYEI, 2010)
A tanulmány rámutat a gyermek, testvér által megélt veszteségre és annak hatására gyermekkorukra, a család egészére, valamint későbbi sorsuk alakulására, továbbá bemutatja a perinatális veszteség sokszínű megjelenési formáját és tovább kutatásának fontosságát. A cikkben a hazai és külföldi szakirodalom bemutatásán túl a szerző saját kutatásából emeli ki a narratívákat. (Bornemisza, Jávor & B. Erdős, 2022) Az egészségügyi szakdolgozók a gyász elindításában, illetve a feldolgozás folyamatának segítésében kiemelkedő szerepet kell, hogy kapjanak.

Kulcsszavak: perinatális veszteség, család, gyász, testvér, egészségügyi szakdolgozó

A B S T R A C T
Nearly a third of women experience perinatal child loss. The effects of perinatal loss extend far into the lives of parents and families affected by bereavement, affecting many levels of society. Half of couples who have experienced perinatal child loss do not undertake another pregnancy. After the death of the child, some relationships break down and the parents divorce. Unprocessed grief increases the number of psychological and psychosomatic illnesses. Finally, repressed, concealed grief can affect and destroy generations. (Kovácsné Török & Szeverényi, 1996) Perinatal grief is often present unnoticed and choked in family lives. Grief for parents and siblings can lead to physical and mental health damage, an area that has only come to the attention of researchers in the last decade. (Funk et al., 2018) In medical practice, perinatal death occurs when the newborn was born alive but died within 168 hours of delivery, or when, after the 24th week of gestation, a fetus weighing 500 g or more and at least 30 cm in length died in utero. (SZNSZK & OGYEI, 2010)
The study highlights the loss experienced by the child sibling and its impact on their childhood, the family as a whole and the development of their future fate, furthermore, it presents the diverse manifestations of perinatal loss and the importance of further research. In addition to presenting domestic and foreign literature, the author highlights narratives from her own research. (Bornemisza, Jávor & B. Erdős, 2022) Health professionals should play a prominent role in initiating grief and helping with the process of processing.

Keywords: perinatal loss, family, bereavement, sibling, health care professional

Megszakítás