Press "Enter" to skip to content

A roma nők ismereteinek felmérése védőnői körzetben a méhnyakrák és kockázati tényezőivel kapcsolatban 

Dr. Pakai Annamária PhD, habil
egyetemi docens, tanszékvezető, képzési igazgató1

Novákné Szabó Szilvia közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző, védőnő2

Dr. Karácsony Ilona PhD
egyetemi adjunktus1

Dr. Mihály-Vajda Réka PhD egyetemi adjunktus3

Kapcsolattartó szerző:
Dr. Pakai Annamária PhD, habil PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ Email: annamaria.pakai@etk.pte.hu Telefon: +36 20 9185 383 

A roma nők ismereteinek felmérése védőnői körzetben a méhnyakrák és kockázati tényezőivel kapcsolatban

A survey of romani women’s knowledge of cervical cancer and its risk factors

1 PTE ETK, Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet, Védőnő és Prevenciós Tanszék, Szombathely
2 Zala Vármegyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály közegészségügyi-járványügyi szakügyintézője
3 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet 

A B S Z T R A K T
Vizsgálat célja: Tanulmányozni a 25-65 év közötti zalai roma nők méhnyakszűrésen való rész-vételét, az ismereteiket a méhnyakrákról, a méhnyakszűrésrol és a legfőbb kockázati tényezőkről. Anyag és módszer: Kvantitatív, keresztmetszeti vizsgálat során a nem véletlenszerű, kényelmi mintavétel célcsoportja Zalaegerszeg és vonzáskörzetében élő 25-65 év közötti roma nők (N=128). Kizárási kritérium: méheltávolításon átesett, méhnyak rosszindulatú elváltozása miatt kezelés alatt állók. Adatgyűjtés módszere saját szerkesztésű kérdőív. Leíró statisztikát és matematikai statisztikai elemzéseket (!2-próba, t-próba, ANOVA) végeztünk (p<0,05). Eredmények: A rizikótényezők jelenléte a főbb szociodemográfiai mutatók alapján különbséget mutat (p<0,05). Saját egészségi állapot szubjektív megítélése alapján különbség van az asszonyok méhnyakszűrésen való megjelenésében (p<0,05). Szociodemográfiai tényezők alapján jelentősen különbség van a méhnyakszűrésen való megjelenésben, a HPV-vel és a méh-nyakrákkal kapcsolatos ismeretekben (p<0,05). Következtetések: Méhnyakrákos megbetegedések és halálozások csökkentésének érdekében fontos, hogy a roma asszonyok ismerjék a megelőzés lehetőségét és fontosságát, valamint a leányok asszertív módon kezeljék egészségük megőrzését. 

Kulcsszavak: méhnyakrák, HPV, méhnyakszűrés, prevenció, ismeretszint, attitűd 

A B S T R A C T
37 Objectives: To study the cervical screening participation of Romani women aged 25-65 years from Zala County, Hungary, their knowledge about cervical cancer, cervical screening and its main risk factors. Materials and methods: A quantitative, cross-sectional study was conducted using non random, convenience sampling method to assess our target group of Romani women aged 25-65 years (N=128) living in Zalaegerszeg and its surrounding area. Exclusion criteria were: undergoing hysterectomy and undergoing treatment for malignant cervical lesions. Data was collected with a self-administered questionnaire. Descriptive and mathematical statistical analyses (!2-test, t-test, ANOVA) were performed (p<0.05). Results: There is a difference in the presence of risk factors according to the main socio-demographic variables (p<0.05). There is a difference in women’s attendance at cervical screening according to subjective perception of their own health status (p<0.05). There is a significant difference in attendance at cervical screening, knowledge about HPV and cervical cancer according to socio-demographic factors (p<0.05). Conclusions: In order to reduce cervical cancer incidence and mortality, it is important that Romani women are aware of the possibility 

Keywords: cervical cancer, HPV, cervical screening, prevention, awareness, attitude 

Megszakítás