Press "Enter" to skip to content

A kiterjesztett hatáskörű ápolók szerepe és feladata a háziorvosi prevenciós rendelésben

Dr. Galvács Henrietta PhD
adjunktus, kiterjesztett
hatáskörű ápoló
ORCID: 0000-0003-3000-6449

Dr. Dózsa Katalin
háziorvos, tudományos munkatárs
ORCID: 0000-0001-5369-7372

Mongel Istvánné
kiterjesztett hatáskörű ápoló

Kapcsolattartó
Dr. Galvács Henrietta PhD
1088 Budapest, Vas utca 17.
email: galvacs.henrietta@semmelweis.hu

A kiterjesztett hatáskörű ápolók szerepe és feladata a háziorvosi prevenciós rendelésben

Role and function of the advanced practice nurses in the GP’s prevention order

1 Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, MedProFam Háziorvosi Szolgáltató Kft.
2 MedProFam Háziorvosi Szolgáltató Kft., Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ3. MedProFam Háziorvosi Szolgáltató Kft.
3 MedProFam Háziorvosi Szolgáltató Kft.

A B S Z T R A K T
A vizsgálat célja: A Budakörnyéki Egészséges Nemzedékkért Praxisközöség 2022. évi adatainak elemzése, illetve a kiterjesztett hatáskörű ápolók bevonásával igazolt prevenciós hatékonyság bemutatása a praxisközösségi munka vonatkozásában.
Anyag és módszer: Keresztmetszeti kutatásunkban a praxisközösség prevenciós pontszámainak elemzése leíró statisztika módszerekkel, a háziorvosi szoftver, illetve az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér adatainak felhasználásával.
Eredmények: A praxisközösségben átlagosan a havi összpontszámok 44,88%-át az APN-eket foglalkoztató praxis biztosította. A leggyakoribb tevékenységek a praxisközösségben az EKG-vizsgálat, a 24 órás vérnyomásmonitorozás, a COVID mintavétel, illetve az alvási apnoe szűrés voltak. Az APN-ekkel működő praxis betegeinek 13,24%-a vett részt a prevenciós rendelésen (n=147), ahol 31,58%-uknál neuropathia, 17,6%-uknál pedig újonnan diagnosztizált perifériás artériás érbetegség igazolódott. Az itt elvégzett leggyakoribb tevékenységek a boka-kar-index vizsgálat, a szűrőkérdőívek felvétele, illetve az EKG-vizsgálat voltak.
Következtetések: A hazai morbiditási és mortalitási statisztikákon csakis a megfelelő prevenció biztosításával és a páciensek egészségértésének, egészségmagatartásának fejlesztésével lehet javítani, amelyhez a magasan képzett ápolók alkalmazása elengedhetetlen.

Kulcsszavak: kiterjesztett hatáskörű ápoló, alapellátás, prevenció

A B S T R A C T
Aim of study: Analysis of the 2022 data of Practice Community for Healthy Generations in Buda district and presentation of the preventive effectiveness demonstrated by the involvement of advanced practice nurses in relation to practice community work.
Material and methods: In our cross-sectional study, we analyze the prevention scores of the practice community using descriptive statistical methods, using data from GP software and the National eHealth Infrastructure.
Results: On average, 44.88% of total monthly scores in the practice community were provided by the practice employing APNs. The most common activities in the practice community were ECG testing, 24-hour blood pressure monitoring, COVID testing, and sleep apnea screening. 13.24% of patients in APNs attended the prevention appointment (n=147), where 31.58% had newly diagnosed neuropathy and 17.6% had peripheral artery vascular disease. The most common activities performed here were ankle-brachial index tests, screening questionnaires and ECG testing.
Conclusions: Hungarian morbidity and mortality statistics can only be improved by ensuring adequate prevention and developing patients’ health understanding and health behavior, for which the use of highly qualified nurses is essential.

Keywords: advanced practice nurse, primary care, prevention

Megszakítás