Press "Enter" to skip to content

A Mályvavirág Alapítvány itthon és a világban 

Nagy -Tóth Ildikó
elnok, Mályvavirág Alapítvány

Email: toth.ico@malyvavirag.hu 

A Mályvavirág Alapítvány itthon és a világban

The Mallow Flower Foundation at home and around the world

A B S Z T R A K T
A Mályvavirág Alapítvány a HPV-prevencióért és a nogyógyászati daganattal érintettekért dolgozik Magyarországon és a világban is. Számos projekttel, kampánnyal és edukációval segíti az egészség- és betegség-értés területeit, szorosan együttműködve szakemberekkel, szakmai szervezetekkel. 

Kulcsszavak: HPV, alapítvány, nőgyógyászati daganatok, prevenció 

A B S T R A C T
Summary: The Mallow Flower Foundation works for HPV prevention and those affected by gy-necological cancers in Hungary and around the world. With numerous projects, campaigns and education, it supports the areas of health literacy and awareness in close cooperation with pro-fessionals and professional organizations. 

Keywords: HPV, foundation, gynecological cancers, prevention 

Megszakítás