Press "Enter" to skip to content

Digital Support for Family Health Protection by Health Visitors: The “Health Visitors for a Healthy Generation and Nation” Project

Dr. Dániel Kulin Phd1,3
head of medical research
manager
ORCID ID:
0000-0001-8981-0066

Marianna Várfalvi2
chairwoman
ORCID ID:
0000-0002-3587-4811

Dr. Sándor Kulin1
chief operating officer,
scientific director

Corresponding author
Dr. Dániel Kulin email: dr.kulin.daniel@emed4all.com 85 Bécsi str, H-1036 Budapest, Hungary Tel.: +36-30/922 6206

Digital Support for Family Health Protection by Health Visitors: The “Health Visitors for a Healthy Generation and Nation” Project

A védőnők családi egészséggondozásban betöltött feladatainak digitális támogatása: “Védőnők az egészséges generációért, nemzetért” projekt

1 E-Med4All Europe Kft.
2 Professional Association of Hungarian Health Visitors
3 Semmelweis University, Center for Translational Medicine

A B S T R A C T
Aim: To test whether a photoplethysmography based automated pulsewave analysis system designed for remote patient monitoring can be used (attitudes, technical usability, integration into daily routine) in the work of the Hungarian health visitors during their duties of monitoring pregnant mothers and their relatives. This way, we are taking the first step towards an increased level of safety during pregnancy and creating space for timely prevention measures for society.
Materials and methods: A novel telemedicine tool was distributed amongst volunteering home visitors (n=28), who started to use the system in their daily routines and distributed 115 smart pulse oximeters, taught their patients how to use the app and how to make measurements on a regular basis.
Results: During the project, 644 subjects used the system 6097 times. Out of the 28 home visitors 17 answered the questionnaire at the end of the project, expressing an increased sense of connectedness to their patients and motivation to continue the project.
Conclusion: The project proved that the health visitors are open to trying new possibilities to support the everyday work of family care, they could learn easily how to use the telemedicine system used in the project. Moreover, they successfully trained their patients to use the system at home. The next step of the project is to evaluate the health-economic risks and benefits of using the system in family care and upon favorable results the system might become part of the everyday routine of the health visitors. 

Keywords: telemedicine; Plethysmography; Pulse Wave Analysis; Feasibility Studied 

A B S Z T R A K T
Cél: Annak vizsgálata, hogy egy telemedicina célra tervezett, automatizált pulzushullámelemző rendszer használható-e (attitűdök, technikai használhatóság, napi rutinba való integráció) a magyar védőnők munkájában a várandós anyák és hozzátartozóik egészségmegőrzésével kapcsolatos feladataik során. Projektünk az első lépés egy olyan új rendszer bevezetésében, amelynek elterjedése a várandósságok biztonságának növelését és a társadalom számára az időben történő, szív-érrendszeri prevenciós intézkedések megvalósulását jelentheti.
Anyag és módszer: Egy új telemedicina rendszert kaptak meg önkéntes védőnők (n=28), akik elkezdték használni a napi rutinjukban, valamint kiosztottak 115 okos pulzoximétert, megtanították a magaskockázatú várandósokat és családtagjaikat az alkalmazás használatára és a rendszeres mérések elvégzésére.
Eredmények: A projekt során 644 alany 6097 alkalommal használta a rendszert. A 28 védőnő közül 17-en válaszoltak a kérdőívre a projekt végén, és kifejezték, hogy megnőtt a betegekhez való kötődés érzése, valamint hogy szívesen folytatják a projektet.
Következtetés: A projekt bebizonyította, hogy a védőnők nyitottak a családgondozás mindennapi munkájának támogatására szolgáló új lehetőségek kipróbálására, könnyen megtanulták, hogyan kell használni a projektben használt telemedicinális rendszert. Sőt, sikeresen betanították a várandós anyákat a rendszer otthoni használatára. A projekt következő lépése a rendszer családgondozásban való használatának egészségügyi-gazdasági kockázatainak és előnyeinek értékelése, és kedvező eredmények esetén a rendszer a védőnők mindennapi rutinjának részévé válhat.

Kulcsszavak: telemedicine; Plethysmography; Pulse Wave Analysis; Feasibility Studies

Megszakítás