Press "Enter" to skip to content

Onkológiai prehabilitáció 

Furka Andrea dr.1,2
egyetemi adjunktus

4032 Debrecen, Hatvani István utca 13/b Email: andrea.furka@uni-miskolc.hu tel.: +3630/998 8499 

Onkológiai prehabilitáció

Prehabilitation program for oncological patients

1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház, Klinikai Onkológiai és Sugárterápiás Centrum, Miskolc
2 Miskolci Egyetem, Egészségtudományi Kar, Gyakorlati Módszertani és Diagnosztikai Intézet, Miskolc 

A B S Z T R A K T
A fejlett országokban jelenleg a daganatos betegség a második vezető halálok. A precíziós onkológiai kezelések jelentősen javították a morbiditási és mortalitási mutatókat, a betegek 60%-a meggyógyítható, vagy a betegség krónikussá tehető, így az életminőség megőrzése és optimalizálása is ugyanolyan fontos, mint a sikeres kezelés. A rehabilitáció integrálása általánosan elfogadottá vált, azonban az onkológiai intervenciókat megelőző felkészítő kezelések is egyre nagyobb hangsúlyt kellene, hogy kapjanak. Centrumunkban onkológiai kezeléseket megelozo, felkészíto ún. prehabilitációs programot vezettünk be. A program népszeru a betegek körében, a pozitív vissza-csatolás kihat a team tagokra is. Célunk, hogy bemutassuk az onkológiai prehabilitáció struktúrá-ját, az intervenciós lehetoségeket és várható elonyeit, valamint a jelenlegi ellátási formákba való bekapcsolódásának lehetoségeit. Az onkológiai prehabilitációval egy szemléletváltásnak és para-digmaváltásnak lehetünk tanúi. A sikeres onkológiai kezeléseket támogató kiegészítő szolgáltatások javítják az életminőséget, mely – szándék és igény esetén – a jelenlegi humánerőforrások mellett is megvalósítható lehetne az onkológiai centrumokban. 

Kulcsszavak: onkológiai prehabilitáció, komplex multiszciplináris kezelés, javítható túlélés és életminőség. 

A B S T R A C T
Cancer is currently the second leading cause of death in developed countries. Precision oncology treatments have significantly improved morbidity and mortality rates, 60% of patients can be cured or the disease can be managed as a chronic condition, so preserving and optimizing quality of life is just as important as successful treatment. The integration of rehabilitation has become generally accepted, however, preparatory treatments prior to oncological interventions should also receive more and more emphasis. In our center, we introduced the so-called oncological prehabilition program that is a preparation treatment before oncological interventions. The program is popular among patients, and the positive feedback affects team members as well. Our goal is to present the structure and expected benefits of oncology preha-bilitation, as well as the possibilities of integrating it into the continuum of care, thereby introduc-ing a change of perspective and paradigm shift. With oncological prehabilitation, we can witness a change of attitude and paradigm shift. Additional services supporting successful oncology treatments improve the quality of life, which – if there is an intention and need – could be implemented in oncology centers even with the current human resources.

Keywords: oncological prehabilitation, complex multidisciplinary approach, improvable overall survival and quality of life. 

Megszakítás